Kvalitet genom specialisering

Sekretess och journalhantering

Tystnadsplikt och sekretess

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

 

GDRP - dataskyddsförordningen

Vi värnar om din integritet! Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har vi uppdaterat vår integritets- och personuppgiftspolicy. I denna policy kan du bland annat läsa vad som räknas som personuppgifter samt hur vi samlar in och använder dessa uppgifter. För mer information, se länken nedan.

Lägg in länk här!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Sammanhållen journalföring med Take Care

Vi använder journalsystemet TakeCare, det gemensamma journalsystemet för stora delar av sjukvården inom Stockholms läns landsting (SLL). I och med detta ingår vi också i det som kallas för sammanhållen journalföring, vilket innebär att vårdgivare kan ta del av din vårdhistoria oberoende av var du vårdats.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.