Kvalitet & resultat

Kvalitet

Patientsäkerhet

Patientnöjdhet mottagning

Patientnöjdhet operation

PGIC efter fysioterapi

Forskning & publikationer

Nationell patientenkät

Medicinska resultat

Vårt kvalitetsarbete

Capio Ortho Center Göteborg fokuserar på kvalitet, kontinuitet och effektivitet och vår övertygelse är att detta växer ur en hög grad av specialisering. Vi tror helt enkelt på att ju mer du gör något desto bättre blir resultatet. Ju större patientgrupper med liknande specifika åkommor, desto skickligare blir våra redan från början mycket kunniga vårdteam. Därför fokuserar alla våra kliniker på en enskild patientgrupp med målet att vara ledande inom denna specialitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

LÄS MER

Vi sätter alltid patienterna i första rummet och det är just deras behov som är grunden till vilken vård som ska erbjudas. Vi är tillgängliga, följer patienterna genom hela vårdförloppet och bemöter varje enskild person på ett positivt sätt och med ett stort engagemang. Något som skapar ett starkt förtroende för oss och i slutändan leder till nöjda patienter och god kvalitet på vården vi erbjuder.

Vi är i dag ett starkt alternativ när patienterna ska välja vårdgivare inom våra olika specialiteter och vi ser oss som ett viktigt komplement till den offentliga vården. Hos oss erbjuder vi ledande specialistkompetens redan vid den första vårdkontakten och dessa följer sedan patienten genom hela vårdförloppet. Oavsett om man är landstingspatient, har en sjukvårdsförsäkring eller är privatbetalande, så har man möjlighet att söka vård på våra kliniker.

Våra kliniker utgör attraktiva arbetsplatser för specialiserad personal som får ägna sig åt det de är bäst på. Här är det högt i tak med snabba beslutsvägar och våra drygt 400 medarbetare får ständig feedback på sitt arbete. Enheterna drivs i en decentraliserad struktur där allas insatser syns och det finns stora möjligheter att påverka verksamhetens utveckling.

Forskning och utveckling

Trots hög vårdnivå vill vi ständigt bli bättre och ligga i frontlinjen inom våra specialiteter. Det gör vi bland annat genom utveckling och innovation av olika metoder och processer och genom utbildning och forskning. Vi mäter noggrant kvaliteten på det vi gör och är transparenta och öppna med resultaten. Vi samverkar inte bara internt mellan våra egna kliniker utan har även externa utbyten och projekt med bland annat primärvård, landsting, universitet och de stora sjukhusen.

Capio uppmuntrar forskning och ser det som en viktig del av utvecklingsarbetet. Det skapar dessutom intressanta arbetsplatser och attraherar duktig personal. Läkare på flera av våra kliniker har tid avsatt för forskning.

Vi känner ett stort ansvar att utbilda nästa generations specialister och hjälper därför aktivt till med att hitta lösningar som ska underlätta detta. Vi har ett flertal ST-utbildningar på våra kliniker och utbildar specialister inom bland annat ryggkirurgi och ortopedi.

Patientsäkerhet

Ortho Center arbetar systematiskt med kontroll av kvalitet på behandling och omvårdnad. Alla medarbetare på Ortho Center har ett ansvar för att arbetsplatsens bestämmelser för arbetsmiljö och säkerhet följs.

 • Alla operererade knäproteser registreras i svenska knäprotesregistret: www.knee.se
 • Alla opererade höftproteser registreras i svenska höftprotesregistret: www.shpr.se
 • Alla opererade korsband registreras i korsbandsregistret: www.aclregister.nu där sker även en nationell jämförelse där antal operationer, operationsmetoder och andra parametrar fylls i före och efter operation.

Alla som varit hos oss på nybesök eller blivit opererade ombeds fylla i en patientnöjdhetsenkät som sedan sammanställs och ger oss input till vidare förbättringsarbete.

Ett uppföljningssamtal från operationsavdelningen sker alltid dagen efter operation hem till patienten för att ställa frågor enligt förbestämd mall om smärta, bandage osv.

Ortho center jobbar efter ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som innebär att arbeta förebyggande och därmed förhindra vårdskador i samband med behandling såsom infektioner och andra komplikationer. En aktiv riskhantering sker i form av kontinuerlig rapportering till respektive enhetschef som tillsammans med sin arbetsgrupp ser över händelsen och eventuell åtgärd vidtas. Kvalitetssamordnade på Ortho Center sammanställer sedan en rapport över alla händelser varje kvartal med överlämning till Ortho Centers ledningsgrupp.

Forskning & publikationer

 

Minor or occult shoulder instability: an intra-articular pathology presenting with extra-articular subacromial impingement symptoms. Pdf, 173 kB.

Författare: Ulf Nordenson , Raffaele Garofalo,Marco Conti, Eva Linger, Jennie Classon, Jon Karlsson, Alessandro Castagna. 2011

 1. Major functional deficits persist 2 years after acute Achilles tendon rupture N. Olsson m.fl, 2011
 2. Ability to perform a single heel-rise is significantly related to patient-reported outcome after Achilles tendon rupture. N. Olsson m.fl, 2012
 3. A randomized, controlled study comparing stable surgical repair, including accelerated rehabilitation, with non-surgical treatment for acute Achilles tendon rupture N. Olsson m.fl, 201X.
 4. Predictors of clinical outcome after an acute Achilles tendon rupture. American Journal of Sports Medicine. N. Olsson m.fl, 2014
 5. Acute Achilles tendon rupture. Outcome, Prediction and Optimized treatment. N. Olsson, 2013.
 1. Höftledsartroskopi ny teknik vid höftledssmärta. Läkartidningen. 2014;111:CXYU. M. Ahldén m.fl. 2014.
 2. A Swedish hip arthroscopy registry: demographics and development. M. Sansone m.fl. 2013.
 3. Round hole, square peg. Am J Sports Med 2014 42:789 B. Reider 2014.
 4. The relationship between the frequency of football practice during skeletal growth and the presence of a cam deformity in adult elite football players. Br J Sports Med 2014 I. Tak m.fl 201
 5. Extremely Low Transfusion Rates: Contemporary Primary Total Hip and Knee Arthroplasties. The Journal of Arthroplasty 33 2018. s. 51-54. I. Lindman & L. Carlsson 2017.

.

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.