Skandia och GHP utökar samarbetet för bättre vård
Publicerad: 2018-02-15

Skandia och GHP utökar samarbetet för bättre vård

Skandia och GHP har sedan tidigare ett samarbete gällande försäkringskunder i Stockholm med ortopedi- och ryggskador där fokus är att säkerställa och hålla ihop vårdkedjan för kunderna. Nu utvecklas samarbetet till att även omfatta kunder i Göteborg med dessa skador.

Vården i Sverige är allt för fragmenterad och det är för lite fokus på de faktiska resultaten av den vård som bedrivs. Genom ett närmare samarbete med sammanhållna och genomtänkta vårdkedjor kan högre kvalitetsutfall och ett bättre användande av vårdens resurser uppnås. Skandia och GHP har redan ett sådant samarbete för patienter med rygg-, höft-, nack- och axelåkommor i Stockholm.

Nu utökar och utvecklar Skandia och GHP sitt samarbete till att inkludera de kunderna med behov av vård i Göteborg. Samarbetet bygger på ett tydligare fokus på kvalitetsutfallet av vården, det vill säga hur stor nytta vården har gett för kunden.

”Vi vill att våra kunder ska få rätt vård, d v s den vård de verkligen behöver, varken mer eller mindre. Den lösning som vi nu tagit fram tillsammans med GHP i Göteborg bygger på kvalité istället för kvantitet”, säger Jan Karlsson, chef för Risk & Hälsa på Skandia.

”Det är fortfarande alldeles för stor andel av vården i Sverige som sker helt utan kvalitetsuppföljning. Nu tar vi, tillsammans med Skandia, ett till steg framåt med fokus på kvalitet och patienttillfredsställelse istället för att bara räkna antal besök”, säger Daniel Öhman, VD på GHP.

Till skillnad från Skandia och GHP:s befintliga samarbete, som nyligen förlängts, är det utökade samarbetet inte exklusivt, utan är en vidareutveckling och ett närmare samarbete inom befintligt samarbete i Göteborg. De kliniker som kommer att omfattas av samarbetet är GHP Spine Center och GHP Ortho Center. Samarbetet förväntas ha en positiv men inte väsentlig påverkan på GHP:s resultat för 2018.

Göteborg, 15 februari 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

För ytterligare information:
Jan Karlsson, Skandias chef för Risk & Hälsa, telefon 08-788 17 75
Daniel Öhman, vd GHP, telefon 0708-55 37 07

 

Om Skandia

Skandia är ett ledande pensionsbolag med en 160-årig historia av produktutveckling och samhällsengagemang. Vårt arbete skapar ett rikare liv för människor genom lösningar för pension, hälsa och sparande. Vi har 2 miljoner kunder, 2500 medarbetare och ett förvaltat kapital på 600 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se

Om GHP

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.