Mottagning

Kerstin Frankfelt

Sjuksköterska / Chef Mottagning

Monica Bengtsson

Läkarsekreterare

Madeleine Martinsson

Receptionist/Sekreterare/Webmaster

Helene Sahlén

Läkarsekreterare

Åse Strömkvist

Undersköterska

Viktoria Eles

Sjuksköterska

Karin Gerdemark

Läkarsekreterare i Varberg

Malin Nilsson

Läkarsekreterare

Ann-Sofie Vienola

Receptionist

Siri Eckerström

Sjuksköterska