Medarbetare

Vårt motto är kvalitet genom specialisering. Hos oss har varje ortoped sin subspecialitet inom ortopedin och tar bara hand om patienter inom just sin specialitet. Detta tillsammans med erfarenheten av 10 000 förslitnings- och idrottsskador per år gör att vi kan hålla högsta kvalitet.

Gruppbild small