Kvalitet & Patientnöjdhet

Hos oss har varje ortoped sin subspecialitet inom ortopedin och tar bara hand om patienter inom just sin specialitet.